Kneževina

Kneževina San Pomjano

Ne samo dotik s časom in hlastanje za materialnimi dobrinami… tudi sicer nas prednosti in lagodje, ki nam ga nudijo moderna tehnologija in mediji, oddaljujejo v medčloveških odnosih.
Zato potrebujemo svojo zgodbo. Ne le virtualno, ampak tudi pravo, tuzemsko.
Povzeto iz dediščine, smo ustanovili celico za naša medsebojna druženja – oklicali smo kneževino San Pomjano. Ne potrebujemo knežjega obnašanja, potrebujemo pa včasih knežjega počutja.
Zgodbe so lahko različne, želja pa samo ena, in sicer lepo počutje v sproščenih druženjih. To pa lahko ustvarjamo le skupaj mi in vi, dragi prijatelji in gostje, s pozitivno energijo. In tako bodi!

Scroll to Top